The Summit in 1974
1974

  ABOUT CLUB 75:
Club 75 is one of the newest top scoring list established for the Soviet and Russian players. The top 75 scorers on the list are determined by their scoring records both in the top domestic and international leagues. Unlike Bobrov's Club, the list includes goal scored in the National Hockey League and in the top European leagues.

Abbreviations

NT - National team
EC - European Cups
NC - National Championships
NK - National Cups
WT - World Tourn.
TT - Transcontinental Tournaments
NH - NHL/Stanley Cup
OL - Other Leagues
(Czech, Sweden, Finland, etc.)
TGL - Total Goals
 

 

TEAM USSR 1974

Club 75: Top 75 Scorers in Soviet/Russian Hockey
Source: Soviet Sport Daily (2000)

 

Rank | Player

NT

EC

NC

NK

WT

TT

NH

OL

TGL

 

     ::: 1-25 :::

                 
Mikhailov
Petrov
Maltsev
Kharlamov
Yakushev
Vikulov
Kapustin
Kapustin

 1. S. Makarov
 2. B. Mikhailov
 3. V. Petrov
 4. V. Starshinov
 5. A. Maltsev
 6. V. Kharlamov
 7. A. Yakushev
 8. A. Firsov
 9. V. Krutov
10. V. Aleksandrov
11. A. Guryshev
12. P. Bure
13. I. Larionov
14. V. Vikulov
15. H. Balderis
16. V. Kamensky
17. A. Mogilny
18. S. Fedorov
19. S. Kapustin
20. V. Shalimov
21. V. Bobrov
22. N. Drozdetsky
23. A. Khomutov
24. V. Bykov
25. D. Khristich

190
200
184
147
210
189
144
134
152
114
67
37
80
106
72
88
8
28
118
66
93
64
101
101
11

59
25
32
2
-
24
2
14
34
-
-
8
19
13
4
18
7
9
5
3
254
34 43
28
-

322
428
370
406
329
293
339
345
288
351
379
69
204
283
333
122
38
41
278
293
31
253
197
195
53

5
34
15
28
16
20
25
12
6
22
26
-
7
38
19
2
3
2
12
17
-
11 2
3
11

1
8
3
1
-
2
1
3
-
2
26
-
-
-
5
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-

-
8
7
-
3
11
3
1
-
-
4
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

146
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
360
162
-
3
204
372
343
-
-
-
-
-
252

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

723
703
611
584
558
539
514
509
491
489
476
474
472
446
436
434
428
423
416
379
378
362
343
327
327

 

     ::: 26-50 :::

                 
Yurzinov
Shadrin
Loktev


Martyniuk

26. B. Majorov
27. V. Fetisov
28. V. Yurzinov
29. V. Shadrin
30. K. Loktev
31. A. Almetov
32. V. Zhluktov
33. V. Tsyplakov
34. A. Skvortsov
35. V. Shuvalov
36. S. Nemchinov
37. A. Kozhevnikov
38. A. Golikov
39. V. Kozlov
40. V. Grebennikov
41. A. Semenov
42. A. Martyniuk
43. Yu. Khmylev
44. Ye. Groshev
45. M. Varnakov
46. P. Prirodin
47. A. Semak
48. V. Kozin
49. Ye. Shastin
50. Ye. Mishakov
   

61
96
26
71
84
77
78
1
41
40
35
28
42
18
17
34
24
24
12
33
8
34
-
-
50

-
28
-
4
-
-
13
5
-
-
4
1
-
-
-
-
2
-
-
-
3
5
-
5
5

255
153
239
214
213
212
197
263
244
222
99
243
225
34
252
154
212
163
236
226
235
131
235
240
183

8
5
7
12
8
15
8
26
7
21
1
7
9
-
2
6 26
4
13
2
15
8
17
7
13

2
-
-
3
-
-
4
-
-
5
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1

-
38
-
-
-
-
-
-
-
-
149
-
-
220
-
77
-
72
-
-
-
84
-
-
-

-
-
37
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

326
320
309
306
305
304
300
295
292
288
288
284
276
272
271
271
265
263
261
261
261
260
252
252
252

 

     ::: 51-75 :::

                 Bodunov

AnisinLebedev

51. A. Zhamnov
52. A. Uvarov
53. V. Belousov
54. A. Kasatonov
55. A. Kovalenko
56. A. Yashin
57. G. Titov
58. A. Bodunov
59. M. Bychkov
60. A. Kovalev
61. V. Golikov
62. Yu. Moiseev
63. Ye. Zimin
64. S. Shepelev
65. V. Yakushev
66. Vl. Vasiliev
67. V. Anisin
68. A. Motovilov
69. Vik. Polupanov
70. Ye. Koreshkov
71. A. Frolikov
72. R. Yuldashev
73. Yu. Lebedev
74. B. Aleksandrov
75. S. Osipov
    

18
23
1
59
28
28
9
22
12
19
55
13
28
41
48
-
34
4
42
-
1
1
22
4
1

1
-
-
25
4
7
1
1
-
4
2
8
3
-
-
14
3
-
5
12
-
10
3
9
10

42
203
218
124
54
26
54
206
207
25
172
199
185
189
162
200
176
187
154
196
201
196
181
177
185

2
25
31
-
-
-
-
13
25
-
5
12
15
3
14
9
4
29
15
8
11
6
2
19
12

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
3
-
1
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
1
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
1
-
-

189
-
-
42
162
184
146
-
-
187
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

252
251
250
250
248
246
246
246
244
235
234
233
233
233
224
223
223
220
217
216
213
213
209
209
208

Notes:
* Participated in the USSR vs. Canada Summit 1974.
In order to see more information on this players, please click on his name linked to his biography and career statistics.
 
 

 

 

The Summit in 1974